Riyadhoh Ismu Dzat Allahu

Ismu Dzat menurut Syeikh Al-Imam Ahmad ibni Ali Al-Buuny mempunyai tata cara Kholwat & Riyadhoh sebagai berikut : Berkholwat selama 14 hari dengan tata cara Kholwat sebagai berikut : 1.Berpuasa dari segala makanan yang bernyawa dan yang di keluarkan dari yg bernyawa seperti Telur,Madu,Susu. 2. Uzlah atau mengasingkan diri dari manusia selama 14 hari 3. Membaca Lafadz Jalalah ( ALLAHU ) 1000 x setiap Ba�da Sholat Fardu 4. Membaca Surat An-Nur Ayat 35 sebanyak 50x tiap ba,da fardu setelah membaca ALLAHU 1000x 5. Membaca Lafadz Jalalah ALLOHU 10000 x setiap hari diluar yang ba�da Fardu . Maka apabila sarat Kholwat di atas dilaksanakan, di hari ke 14 anda akan melihat tempat anda berkholwat di penuhi berbagai macam cahaya dan anda akan melihat seseorang pada saat cahaya tersebut hilang, Maka kuatkanlah hati anda dan janganlah takut dan anda akan melihat di sekeliling tempat anda berkholwat telah di penuhi Ismu Dzat (ALLAHU�).Sehingga anda melihat Ruh anda seakan-akan tenggelam di dalam lautan cahaya maka kuatkan serta tetapkan hatimu hal ini terjadi kira-kira 3 menit setelah itu datanglah seorang Khodam Ismu Dzat ( Sayyid Kahyalin ) dengan di kawal beberapa orang khodam lainnya yang memenuhi tempat anda berkholwat. Janganlah anda takut dengan mereka, lalu Sayyid Kahyalin mengucapkan salam pada anda jawablah salamnya dan beradablah padanya karena dia adalah seorang yang agung yang mempunyai kemulian di sisi Alloh, Lalu dia memerintahkan anda untuk senantiasa membaca ALLAHU 66 x dan Ayat 35 dari surat An-Nur 1x setiap Ba�da Fardu, maka Sayyid Kahyalin berjanji akan membatu anda dengan taat pada setiap kebutuhan2 yang anda inginkan.
Cara Lain Riyadhoh ALLAHU :
Sesunnguhnya Ismu Dzat�ALLAHU�merupakan Ismullohil A�dzom , Maka barang siapa yang membaca�ALLAHU�66�x pada tengah malam dengan terlebih dahulu sholat sunat 2 roka�at disertai siangnya berpuasa selama 66�hari maka malaikat kahyalin A.S akan turun menemuinya, Malaikat Kahyalin merupakan salah seorang Malaikat yang di agungkan di Alam ARSYI yang menjadi pimpinan atas 66 barisan Malaikat, dan di bawah kemuliannya sayyid kahyalin mengepalai 4 Qowaid ( kedudukan) yang di tiap-tiap 1 Qowaidnya mempunyai 66 Khodam dari golongan Malaikat yang akan membantu hajatnya orang yang senantiasa membaca�ALLAHU, Maka barang siapa yang membaca�ALLAHU�66x di sertai riyadhoh yang telah disebutkan di�atas, sesungguhnya Malaikat kahyalin akan hadir di hadapannya dan bersujud kepada Alloh serta berdo�a kepada Alloh di dalam sujudnya dengan do�a yang agung yang cepat sekali di ijabahnya oleh Alloh inilah do�a yg di maksud : ALLOHUMMA INNI AS ALUKA YAA ALLOHU YAA WAHIDU YAA ALLOHU YAA AHADU YAA ALLOHU YAA DAIMU YAA ALLOHU YAA BAQIYYU YAA ALLOHU YAA QODIMU YAA ALLOHU YAA QODIRU YAA ALLOHU YAA ROBBU YAA ALLOHU YAA SYAKURU YAA ALLOHU YAA HAYYU YAA ALLOHU YAA QOYYUMU AS ALUKA BI AHADIYATIKA WA SOMADIYATIKA WA NA�UTI RUBUBIYATIKA ANNA ABDAN MIN ABIDIKA QOD SYARIKANA FIT TASBIHI WAT TAQDISI WAL AMRI AMRIKA FA IN AMARTANA BIN NUZULI ILAIHI FA BII IRODATIKA.

0 komentar:

Post a Comment