Pengijazahan Ilmu Sholawat Ghina Faqri

Shalawat untuk Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang besar dan menghasilkan manfaat yang banyak di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang banyak mengucapkannya. Allah Ta�ala dalam FirmanNya yang artinya : Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepadanya. Sholawat Ghina�ul Faqri adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahiim...
All�humma sholli wasallim �alaa Sayyidin� Muhammadin ghin�-a faqr� wa hay�ta r�h� wa syarha qolb� wa naj�t� f�d-duny� wal �khiroti.
Wa sholallahu 'alaa sayyidinaa muhammadin wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa sallam allohumma yaa ghoniyyu nawaarol faqiiri ghonnii bil ghinaa wa mughonni fa a'dzaba lil qonaa 'ataa manhalaa.Alangkah baiknya sebelum di wirid,membaca surat Al Waqi'ah 1x, dan surat Alam Nasyroh 41x, Diwirid 1.000x, tiap malam jum'at setelah shalat hajat, selama 10 hari
Keutamaan:�
  • Allah SWT akan memberikan harta yang berlimpah
  • Barang siapa membaca sholawat ini secara terus menerus dan berkesinambungan setiap selesai sholat fardhu sebanyak 3 kali,Insy� All�h ia akan diberi kekayaan dari kefakiran, kehidupan hakiki, kelapangan hati dan keselamatan dunia dan akhirat.

0 komentar:

Post a Comment