* PENGIJAZAHAN ASMAK KHIDIR *

Saya ijazahkan utk Eyang samar, ASMAK KHIDIR yang memiliki energi 1000 x ASMAK RDR ( RADEN SANCANG UNGU/ KI ARYA KUSUMA DEWA) Dan atas ijin dan ikhlas dari Raden Sancang Ungu, bersama ini saya ijazahkan utk Seluruh Sedulur Kampus Orang Samar(KOS) secara sempurna ASMAK KHIDIR ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pembuka�. AQSAMTU ALAIKA YA NABBIYA KHIDIR A.S. WA ALAIKA ASMA�UL KHUDDAM ALUUHA (2 X) ASSAAH (2X) BIIDZNILAH BI LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH ASMAK KHIDIR�. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM BALYAKHAN BALYAKHIN BARNABAL BARNABIL QUWWAH, YAA MAN LAA YUSYGHILUHU SAM�UN AN SAM�IN, YAA MAN LAA TUGHLITHUL MASAA�IL, YAA MAN YATABARROMUBI ILHAAHIL MALHIIN ADZIQNII BURDA �AFWIKA WA HALAAWATA ROHMATIKA. BALYAKHAN BALYAKHIN MALKHAN MALKHIN QUWWAH BIIDDZNILLAH BI LAA HAWLA WALAAQUWWATA ILLA BILLAH. 313 x 3-7 hari.

0 komentar:

Post a Comment