Ilmu Hikmah Khodam Ayat Kursi

Ayat kursi mengandung suatu hal yang sangat agung. Dan terdapat sebuah hadits shahih dari Rasulullah, yang menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling utama di dalam kitab Allah (al-Qur�an).
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka�ab, bahwa Nabi pernah bertanya kepadanya: Apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui, sahut Ubay bin Ka�ab.
Maka Nabi mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan kemudian Ubay bin Ka�ab menjawab: Ayat Kursi. Lalu beliau mengatakan: Engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Mundzir. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan al-Malik (Allah) di sisi tiang Arsy.
Berikut ini merupakan sebuah amalan yang dapat di gunakan untuk memanggil khodam yang terdapat pada ayat kursi.
Berikut ini Amalan Ayat Kursi :
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu, laa ta�khudzuhu sinatuw walaa nawmun, lahu maa fiis samaawaati wamaa fiil ardhi man dzaal ladzii yasyfa'u 'indahu illaa bi-idznihi, ya'lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyay-in min 'ilmihi illaa bimaa syaaa, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa ya-uuduhu hifzhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'azhiimu.
Tata caranya adalah :
Sebagaimana riyadhoh-riyadhoh yang lain, kita perlu bertaubat dan membersihkan diri dari semua kesalahan yang telah kita kerjakan semasa hidup. Berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya dan memperbanyak ibadah sunnah. Mulai membuka lembaran hidup baru dengan memperbanyak amal sholeh dan shodakoh dalam berbagai bentuk sesuai tuntunan agama.
  • Melakukan ritual puasa selama 7 hari. Dengan laku ritual puasa sunah biasa.
  • Amalan Ilmu hikmah khodam ayat kursi di baca 187 kali setiap habis melaksanakan sholat wajib
  • Dan setiap habis melaksanakan sholat hajat pada malam harinya amalan Ilmu hikmah khodam ayat kursi di baca 313 kali
  • Baca ayat kursi 313 x selama 3 atau 7 hari diwaktu yang sama. Misalnya usai sholat tahajud dini hari.
  • Baca doa ini 7 x :
Bismillahirrohmanirrohiim.... As-aluka Allahumma Antusakhiroliy Ruuhaaniyyati Haadzihil Ayaatis Syariifah Tu-iinuniy 'Alla Qodlooi Hawaaijiy. As-aluka Allahumma Antuskh-khiroliy Khudaama Haadzihil Ayatil Azhiimah Waddawatil Muniifah.�� Yakuununa Liy Aunan 'Alaa Qodlooi Hawaaijiy.
Hailan Jaulan Malkan Sakh-khiriy Abdaka Kandiyaas Hatta Yukallimaniy Fii Haali Yaqzhati Wayuiinuniy Fii Jammi'i Hawaaijiy,Kunliy Aunan 'Alaa Qodlooi Hawaaijiy.
Aqsamtu 'Alaika Ayyuhassayyid Al-Kandiyaas Ajibnii Anta Waa Khudaamuka Wa-aiinuniy Fii Jamii Umuriy.Bihaqqi Maa Ta' TaqiduunanMinal Azhomati Wal Kibriyaai Waa Bii Sayyidinaa Muhammadin 'Alaihish-Sholaatu Wasallaam.
Catatan mengenai Ilmu hikmah khodam ayat kursi : Menurut pengalaman biasanya pada malam ketujuh khodam tersebut akan menampakan wujudnya kepada kita.

0 komentar:

Post a Comment