Asma' Tammah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku berlindungkepada�Allah�Yang Maha Pemurah dan�berpegang teguh pada kalimat-kalimatNya yang sempurna yang tidak dapat dipengaruhi oleh sesiapapun juga, baik yang taat mahupun orang fasik, dari kejahatan yang turun darilangit dan kejahatan yang naik ke langit, kejahatan yang ada di muka bumi,kejahatan fitnah-fitnah dan peristiwa yang membawa akibat buruk yang terjadi siang dan malam, kecuali peristiwa yang membawa kebaikan, wahaiTuhan kami Yang Maha Rahman. Adapun Penjelasanya sebagai berikut : Ketika Rasulullah s.a.w sedang dalam perjalanan ke israa�, sebelum sampai ke tempat yang dituju tercium olehnya bau yang harum, bau Masitah penyisir anak firaun. Disitu Nabi s.a.w melihat ifrit yang mengikuti daribelakang dengan obor api pembakar kebenaran hendak membinasakan Rasulullah s.a.w. malaikat Jibril mengajarkan kalimat sakti (KalimatTammah) untuk menolak dan mengahancurkan ifrit tersebut. Kalimat itu dibaca oleh Rasulullah s.a.w maka ifrit tersungkur jatuh di atas tanah terbakar menjadi abu oleh api obornya sendiri.Maka dengan ini kalimat tersebut di atas dapat dipergunakan untu kmengusir ifrit dan syaitan yang hendak melemahkan keimanan kita dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia yang mengikuti nafsu syaitannya dan dari segala kejahatan apa saja yang ada di dunia ini. Berikut ini keterangan Asma' Tammah :
Bismillahirrahmairrahiim.... A�uudzu bikalimaatilaahit taammati min syarri maa kholaq. A�uudzu bikalimaatillahit taammati min kulli syaithonin wa haammatin wa mingkulli �aiinin laammah.
A�uudzu biwaj�hillaahil kariimWa bikalimaatil laahit taammaatil latii laa yujaawizuhunna barrunwa laa faajirunmin syarri maa yanzilu minas�sama�i Wa min syarri maaya� ruju fiihaWa min syarri maa dzaro-a fiil ardhiWa min syarri ma yakh�ruju minhaaWa min fitanil laili wan nahaari Wa min thowaariqil laili wan nahaari illa thooriqonYath�ruqu bikhoirin ya rahman.
Artinya : Aku berlindung dengan kalimat Tuhan yang Maha Sempurna darisemua kejahatan yang dijadikanNya� Aku berlindung dengan kalimat Tuhan yang Maha Sempurna dari syaitan yang menggoda dan dari pandangan mata yang menyeramkan.� Aku berlindung pada Tuhan Yang Maha Pemurah dan berpegangteguh pada kalimat-kalimatNYA yang sempurna yang tidak dapatdiperangaruhi oleh siapapun juga, baik orang taat maupun orang fasik, darikejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik ke langit,kejahatan yang ada dimuka bumi dan kejahatan yang keluar dari bumi,kejahatan fitnah-fitnah dan peristiwa yang membawa akibat buruk yangterjadi siang dan malam, kecuali peristiwa yang membawa kebaikan, Ya Tuhan kami yang Maha Rahman (Pengasih).�Dibaca setiap hari, sampai hafal.
Tata Caranya Adalah :
Puasa 7 Hari Dimulai Dari Kelahiran Anda Shalat hajat dua (2) raka'at : Raka'at I, setelah membaca surah al-fatihah baca Ayat Kursy (QS. Al-Baqarah : 255) Rakaa't II, setelah membaca surah al-fatihah baca Ayat Amanar-Rasuul � hingga akhir� (QS. Al-Baqarah : 285-286). Membaca Istigfar 70 x Membaca Sholawat 70 x
Kemudian Wirid Amalan Yang Diatas Sebanyak 313 Sesudah shalat sunnah Hajat & Shalat Fardu.
Dan sebelum wirrid tawasul : Ila hadroti nabi mustofa mukhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al fatehah�..1x Ila hadroti sayyidina ali karomallohi wajhah,al fatehah�.. 1x Ila hadroti syekh abdul qodir al jailani rodiyallohu anhu, al fatehah���.1x Ila hadroti syekh ahmad asadzily rodliyallohu anhu,al fatehah���..1x Ila hadroti syekh ahmad rifai,al fatehah���..1x Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah���.1x Ila hadroti khusushon manjazani (ki cakra pamungkas),al fatehah��..1x

0 komentar:

Post a Comment