Asma’ Nurul Hikmah

Asma' Nurul Hikmah merupan ilmu pegangan para Kyai/Ulama tempo dulu. Oleh para Ulama salaf, ilmu ini biasanya digunakan untuk membangkitkan potensi tenaga dalam para santri-santri mereka. Energi hasil pembangkitan dengan ilmu ini sering disebut dengan Tenaga Dalam Nurul Hikmah. Atau dengan kata lain, Asma Nurul Hikmah merupakan keilmuan yang wajib dikuasai bagi para guru Seni Pernafasan Tenaga Dalam
Amalannya Adalah :
Bismillahirrohmaanirrohiim Hawwatu �alaa nafsi wa ahli wa maali wa maa malaakat biyyadi samm�i sururum ming surillaahi ta�alaa saqfuhaa laa illaaha illaallooh wa daroquhaa muhammadar rosullullooh wa kifluhaa bi qudrotillaahi ta�alaa laa hawlaa walaa quwwata illaa billahil �aliyyil �adhiim Dan sebelum wirrid tawasul :
Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al fatehah�..1x Ila hadroti sayyidina ali karomallohi wajhah,al fatehah�.. 1x Ila hadroti syekh abdul qodir al jailani rodiyallohu anhu, al fatehah���.1x Ila hadroti syekh ahmad asadzily rodliyallohu anhu,al fatehah���..1x Ila hadroti syekh ahmad rifai,al fatehah���..1x Ila hadroti wali songo,alfatehah���.1x Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah���.1x Ila hadroti khusushon manjazani (ki cakra pamungkas),al fatehah��..1x
Manfaat dari Tenaga Dalam Nurul Hikmah :
  • Untuk keselamatan/perlindungan baik dhohir maupun bathin.
  • Untuk Pengobatan Penyakit Medis maupun Non medis
  • Untuk peningkatan karisma/kewibawaan/pengasihan
  • Untuk beladiri
  • Dan masih banyak lagi.

0 komentar:

Post a Comment