SHOLAT JIBRIL

Amalan ini merupakan wasiyat Sunan Kalijaga agar semua keinginan dikabulkan, hajat dan rejeki �dipermudah oleh Allah SWT. Amalan yang oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sholat Jibril ini terdiri dari dua rokaat dan termuat dalam SERAT KAKI WALOKA (Laku Hidup Kanjeng Sunan Kalijaga).

NIATNYA:

Bismillahirrohmanirrohim. Usali ta�atal hajat jibraila, lilahi ta�alla. Allahu akbar. Jabrail diutus dening Pangeran, ngganjaraken wahyu kang dadi panyuwunku. (Artinya: Malaikat Jibril diutus oleh Allah SWT untuk mengajarkan wahyu yang menjadi permintaanku) Rokaat Pertama baca 1. Al Fatikhah 1x 2. Inna Anzalnahu 21x Rokaat Kedua baca 1. Al Fatikhah 1x 2. Al Kautsar 21x Sawise salam banjur ngrangkul dhengkul kang tengen, kalawan dhikir kaya kang kasebut ing ngisor iki : (Setelah salam kemudian merangkul lutut kanan dengan berdzikir seperti di bawah ini) Alahumma Sang Sukma Mulya, ati luwih sipat langgeng, mungkul jati sarining gampang, gampang sak polahku, gampang sak lakuku, gampanga sak paranku, gampanga sak niyatku, gampang saking karsaning Allah. Baca 9 X Selanjutnya baca Aku iki mustika saka sarining bumi mulya, geter urubing nyawa, ya aku begja tan daulat, sabarang sedyaku tamtu kedadeyan, aku sedhakep asuku tunggal, nutupi babahan hawa sanga, padha melu marang aku, manci-manci ing badanku. Muga pinarengake barang panyuwunku, dening Pangeran Kang Maha Linuwih. Senajan sajeroning turu lan sajeroning lali, temtu tapa uga, yaiku tapa ing ndalem laline, lali marang pernatane. Rasa saka Rasulullah. Panguwasa iku kekuwatane urip. Dawa nyawa pinarengake panyuwunku iki. Wong sak kethi dadi kanthi, wong saleksapadha rumeksa, wong sawendra dadi sanak kabeh.

0 komentar:

Post a Comment