SAEFI HIRZ MAGHRIBI

SAEFI HIRZ MAGHRIBI (???? ????? )   Saya share salah satu hirz maghribi beserta izazahnya dan cara pengamalannya, suatu ketika saya akan beri tau pula yang lainnya serta rumus-rumus pembuka simpul saefi Hirz Maghribi ini��..Yang dikenal di tanah Arab dan Mesir dengan SAEFI HIRZ MAGHRIBI (???? ????? ) (semua do�a, cara, dan izazah utama merujuk dari Kitab Sirrul Jallil karya Al-Imam Al-Qutub Hasan Asy-Sadzili R.A, hal 33 ) Puasa 7 hari mulai Minggu, baca tiap sholat HASBUNALLOHU WA NI�MAL WAKILU 1000 x dan hizib Sayfi Magribi 7 x Do�a Hizib Sayfi Magribi: BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI WA SOLLALLOHU �ALA SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN WA �ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM 3 X ALLOHUMMA INNI AS ALUKA (YA ALLOHU 3X ) ( YA ROBBI 3 x ) ( YA ROHMANU 3 X ) ( YA ROHIMU 3 X )LA TAKILNI ILA NAFSI LAMMA ANTA A�LAMU BIHI MINNI WAM DADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL HAFIDZIL LADZI HAFADZTA BIHI NIDOMAL MAUJUDATI WAK SINI BIDZ DZAR�I MIN KIFAYATIKA WA QOLLIDNI BI SAYFI NUSRIKA WA HIMAYATIKA WA TAWWAJNI BI TAJI �IJJIKA WA MAHABATIKA WA KAROMIKA WA RODDINI BI RIDA I MINKA WA ROKIBNI MARKABAN NAJATI FIL MAHYA WA BA�DAL MAMATI BI HAQQI FAJASYIN TSADKHOZIN ( Bisa dibaca Fa Jim Syin Tsa Dzo Kho Jay ) AMDADNI BI ROQIQOTIN MIN ROQOIQI ISMIKAL QOHHARI TADFA�U BIHA ANNI MAN ARODANI BI SUUIN MIN JAMI�IL MU�DZIYATI WA TAWWALANI BI WILAYATIL �IJJI YAKHDO�U LI BIHA KULLA JABBARIN �ANIDIN WA SAYTONIN MARIDIN ( YA ALLOHU YA �AZIZU YA JABBARU 3 X ) ALLOHUMMA ALQI ALAYYA MIN ZINATIKA WA MIN MAHABBATIKA WA KAROMATIKA WA MIN HADROTI RUBUBIYYATIKA MA TABHARU BIHIL �UQULU WA TADZILLU BIHIN NUFUSU WA TAKHDO�U LAHUR RIQOBU WA TARIQQU LAHUL ABSORU WA TUBADDIDU LAHUL AFKARU WA YASGHORU LAHU KULLA MUTAKABBIRIN JABBARIN WA YASKHORU LAHU KULLA MALIKIN QOHHARU ( YA ALLOHU YA MALIKU YA JABBARU 3 X ) ( YA ALLOHU YA WAHIDU YA QOHHARU 3 X ) ALLOHUMMA SAHHIR LI JAMI�A KHOLQIKA KAMA SAHHORTAL BAHRO LISAYYIDINA MUSA ALAIHIS SALAMU WA LAYYIN LI QULUBAHUM KAMA LAYANTAL HADIDA LI DAWUUDA ALAIHIS SALMU FA INNAHUM LA YANTIQUUNA ILLA BI IDZNIKA NAWASIHIM FI QOBDOTIKA WA QULUBUHUM FI YADIKA TASRIFUHA KAYFA SI�TA ( YA MUQOLLIBAL QULUBI 3 X ) ( YA �ALLAMAL GHUYUBI 3 X ) ATFA�TU GODOBAHUM BI LAILAHAILLALOHU WASTAJLABTU MAHABBATAHUM BI SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN ROSULULLOHI SOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM FALAMMA ROAYNAHU AKBARNAHU WA QOTO�NA YADIYAHUNNA WA QULNA HASA LILAHI MA HADZA BASYARON IN HADZA ILLA MALAKUN KARIMUN WA SOLLALLOHU �ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA �ALA ALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM WAL HAMDU LILAHI ROBBL �ALAMIN Khasiat & Fadilah (???? & ????): a. Menarik Hati semua mahluknya Alloh b. Pengasihan ( Pelet ) c. Menarik Orang yang kabur hingga kembali d. Di ta�ati semua mahluk Tata cara (?? ??): a. Berpuasa selama 7, 9, 21 yang di mulai hari Minggu atau Selasa b. Berbuka (makan-minum) hanya dengan Buah-buahan, bukan di juice/peras namun langsung dari buah�dan bukan air kelapa..karena kepa ya ada airnya�artinya mas rizal dan sadulur semua cari buah-buahan yang mengandung air cukup banyak biar tidak haus, seperti mentimun, jeruk,dll c. Selama berpuasa Membaca Saefi hasbunallah wanimal wakil 1000x setiap Ba�da Fardu doa saefi dibaca 7x d. Tiap malam Ba�da Sholat sunat Tahajjud membaca Saefi 70 x ok sekian dulu share dari saya�@@@ HASBUNALLAH WA NI�MAL WAKIIL Oleh: KI HONGMANKIM [email protected]yahoo.com Saya melengkapi doa penjagaannya dari hasbunallah, karena isi kitab yang membongkar rahasia kalimah HASBUNALLAAHU WA NI�MAL WAKIIL tersebut berisi mengenai mahabah, tafriq, kekayaan, menghancurkan, dsb. Berikut do�a dan ijazahnya dari saya�.amiin. baca:HASBUNALLAH WA NI�MAL WAKIIL SEBANYAK 450 KALI , kemudian membaca doa berikut 3 kali: ALLAAHUMMA INII AS-ALUKA BISIRRIDZ-DZAATI WA BIDZAATIS-SIRRI HUWA ANTA WA ANTA HUWA LAA ILAAHA ILLA ANTA IHTAJABTU BINURILLAAHI WABINUURI �ARSYILLAAHI WA BIKULLISMIN HUWA LILLAAHI MIN �ADUWWIY WA �ADUWWILLAHI WA MIN SYARRI KULLI KHALQILLAAHI BIMI-ATI ALFI ALFI LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHI KHATAMTU �ALAA NAFSIY WA DIINIY WA AHLIY WA WALADIY WA JAMII�I MAA A�THOONIY ROBBIY BIKHATAAMILLAAHIL QUDDUUSIL MANII�IL LADZII KHOTAMA BIHII �ALAA AQTHAARIS-SAMAAWAATI WAL ARDL HASBUNALLAAHU WA NI�MAL WAKIIL WALA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILLAHI-�ALIYYIL �AZHIM WA SHALLALLAAHU �ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA �ALAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAMA dari kitab itab Sirrul Jalil fii khawwash hasbunallah wani�mal wakiil , karya syaikh abul hasan as syadzilili mengenai rahasia hasbunallah. Doa penutupnya biar lengkap sbb.. ALLAHUMMA INNI AS-A-LUKA BI�ULUWWI MAKAANIKA, WA BI-�IZZATI SHULTHOONIKA, WA IRTIFA�I QADRIKA WA BI-A�ZHOMI ASMAA-I-KA, YAA ALLAHU.. YAA MUTA�AALI.. YAA �AZIIZU.. YAA �ALIYYU.. YAA �AZHIIMU.. YAA RAFII�U.. YAA KABIIRU.. AS-A-LUKA BIKA ILAYKA, WALAA AS-A-LU AHADAN GHAIROKA, AN-TAJ�ALA LIYYAL I�ZZATA �ALAA KHALQIKA, WA �AZH-ZHIMNII FII A�YUNIHIM, WAJ-�ALA LIYYAL HAYBATA FII QULUUBIHIM, YAA SAMII�U.. YAA QARIIBU.. YAA MUJIIBU.. SAKH-KHIRLIYY QULUUBA KHALQIKA AJMA�IINA.. YA ALLAH� DIBACA 450X ok sekian�.inipun sudah saya beri dengan plus izazahnya�semoga bermanfaat�.makasih�@@@ 10 KALIMAT DAHSYAT Berdasarkan rujukan manuscript aslinya yang tidak ditambahkan/dikurang oleh siapapunnya yaitu Sirrul Jallil dari syaikh abul hasan asy-syadzili�.inilah petikan do�a dan hadist rosulullah SAW dalam kitab tersebut�.�dan telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: �Barangsiapa mengucapkan sepuluh kalimat setelah shalat dipagi hari, niscaya ia mendapati Allah dalam setiap kalimat itu yang akan mencukupi dan memberikan ganjaran padanya, 5 untuk dunia, 5 untuk akhirat: HASBIYALLAHU LIDIINIY HASBIYALLAHU LIMAA AHAMMANIY HASBIYALLAHU LIMAN BAGHAA ALAYYA HASBIYALLAHU LIMAN HASADANIY HASBIYALLAHU LIMAN KAADANIY BISUU-IN HASBIYALLAHU �INDAL MAWT HASBIYALLAHU �INDAL MAS-ALATI FIL QABR HASBIYALLAHU �INDAL MIIZAAN HASBIYALLAHU �INDASH-SHIRAATH HASBIYALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA �ALAYHI TAWAKKALTU WA ILAYHI UNIIB Bila ada tambahan kalimat itu entah dari siapa, tapi semua ini berdasarkan rujukan yang jelas dan termaktub dalam hadist serta manuskript kuno dari seorang syaikh�.makasihh

0 komentar:

Post a Comment