Rajah untuk melebatkan buah.

Berikut ini sebuah laku ihtiar batin yang dapat di gunakan untuk membantu para petani guna meningkatkan hasil panennya dengan cara menggunakan media Rajah untuk melebatkan buah.

berikut ini rajah untuk melabatkan buah.

Tatacara penulisan rajah dan azimat nya sebagai berikut :

Tulislah rajah tersebut pada selembar kertas putih polos, dengan menggunakan minyak misik jakfaron kemudian di masukan kedalam kendi lalu kendi tersebut di tutup rapat, kemudian kendi tersebut di kuburdi bawah tanaman yang kita kehendaki.

0 komentar:

Post a Comment