Menarik Rejeki Tak Terduga di Bulan Ramadhan

Bdaya masyarakat Indonesia di bulan Ramadhan adalah meramaikannya karena merupakan bulan istimewa. Namun tentu saja pengeluaran pun biasanya lebih banyak dibanding hari biasa. Nah bagi yang ingin menarik rejeki tak terduga, anda pun bisa memanfaatkan berkah ramadhan dengan doa khusus. Doa ini dibaca 10 terakhir bulan Ramadhan, baca doa berikut ini secara khusuk dan istiqamah setiap hari khususnya bakdah shalat Fardhu di bulan Ramadhan:
??? ???? ?????? ?????? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ??????????? ????? ?????????? ???? ????????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ???????????? ??? ???????? ????????? ???? ?????????? ??????? ??? ??????? ????? ?????????? ???? ???????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????????? ????????????� ???????????? ???????? ??????????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ???? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ??????????????
All�humma inn� as-aluka an tushalliya �al� muhammadin wa �li muhammad, wa an taj�ala f�m� taqdh� wa tuqaddir, minal amril �azh�mil maht�m, f� laylatil qadri minal qadh�il ladz� l� yuraddu wal� yubaddal an taktuban� min hujj�ji baytikal har�m, al-mabr�ri hajjuhum, al-masyk�ri sa�yuhum, al-maghf�ri dzun�buhum, al-mukaffari �anhum sayyi�tuhum wa an taj�ala f�m� taqdh� wa tuqaddir, an tuth�la �umr� wa tuwassi�a rizq�, wa tuaddiya �ann� am�nat� wa dayn�, amin y� Rabbal ��lam�n.
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Menjadikan aku dalam perkara yang besar yang Kau tetapkan secara pasti pada malam Al-Qadar, ketetapan yang tak tertolakkan dan tak tergantikan Mencatat aku termasuk di antara mereka yang menunaikan haji ke rumah-Mu yang mulia, yang diterima haji mereka, yang diridhai sa�i mereka, yang diampuni dosa-dosa mereka, dan ditutupi kejelekan-kejelekan mereka. Dan agar Engkau menjadikan aku dalam ketetapan-Mu dan takdir-Mu, Engkau panjangkan umurku, Engkau luaskan rejekiku, Engkau tunaikan amanatku dan hutangku, amin ya Rabbal �alamin.
??????????? ??????? ??? ???? ??????? ??????? ???????????? ???????????? ???? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??? ??????????? ??????? ????? ????????? ????? ????????? ????????? ????????? All�hummaj�all� min amr� farajan wa makhraj�, warzuqn� min haytsu ahtasibu wa min haytsu l� ahtasib, wahrusn� min haytsu ahtarisu wa min haytsu l� ahtaris, wa shalli �al� muhammadin wa �li muhammad wasallim kats�r�. Ya Allah, jadikan bagiku kebahagiaan dan solusi dalam urusanku. Karuniakan padaku rejeki yang aku duga dan yang tidak aku duga. Jagalah aku dari arah yang aku berjaga dan yang tidak aku berjaga. Dan sampaikan shalawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, salam yang banyak.�(Maf�tihul Jin�n: bab 2, pasal 3) Kemudian membaca dua Ayat Al-Qur�an berikut ini: ????? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ?????????? ?????? ????????? ??????? ????????? ???? ??????? ?? ???????? ????????? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ??????? ???? ??????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ?????? ????????. ???????? ???????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??? ???????? ?? ???????? ???????? ???? ?????????? ?? ???????? ?????????? ???? ???????? ?? ???????? ???? ??????? ??????? ???????
Bismill�hir Rahm�nir Rah�m All�humma shalli `ala Muhammadin wa �li MuhammadQulill�humma �likal mulki tu�til mulka man tasy�u wa tanzi�ul mulka mimman tasy�u, wa tu�izzu man tasy�u wa tudzillu man tasy�u, biyadikal khayru innaka �al� kulli syay-in qad�r. T�lijul layla fin nah�ri wa t�lijun nah�ra fil layli, wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasy�u bighayri his�b.
Katakanlah: �Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan (batas).� (Ali-Imran: 26-27).
CARA MENGAMALKAN DOA INISetiap sesudah membaca dua ayat tersebut membaca Y� All�h (3 kali). Kemudian membaca doa berikut (3 kali):
?????? ????? ??? ?????? ?????? ?????? ???????? ??? ???????? ????? ??????????? ???? ??????? ???? ??????? ????????????? ???? ??????? ???? ???????? ????????????? ???? ??????? ???? ????????. ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ???????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ???????????? ???????????
Antall�hu l� il�ha ill� Anta wahdaka l� syar�ka lak, tajabbarta ay yak�na laka walad, wa ta��layta ay yak�na laka syar�k, wa tazhzhamta ay yak�na laka waz�r. Y� All�hu Y� All�hu Y� All�h, iqdhi h�jat� bihaqqi Muhammadin wa �lihi shalaw�tuka �alayhi wa �alayhim ajma��n.Engkaulah Allah tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa tida sekutu bagi-Mu. Terlalu Agung Engkau untuk mempunyai anak, Terlalu Tinggi Engkau untuk memiliki sekutu, Terlalu Besar Engkau untuk mempunyai menteri. Ya Allah Ya Allah Ya Allah, tunaikan hajatku dengan hak Muhammad dan keluarga Muhammad. Semoga semua shalawat-Mu selalu tercurahkan kepadanya dan kepada mereka semua. (Mujarrabat Imamiyah)
 

0 komentar:

Post a Comment