KOLEKSI ILMU-ILMU HIKMAH

HIZIB NABI KHIDIR AS Oleh: Taofik BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* *ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAM,* *ALLAHUMMA KAMAA LATHAFTA FII �ADHAMATIKA DUUNALLUTHAFAA, WA �ALAWTABI�ADHAMATIKA ALAL �UDHAMAA, WA �ALIMTA MAA TAHTA ARDHIKA KA�ILMIKA BIMAAFAUQA �ARSYIKA, WA KAANAT WASAAWISASSHUDUURI KAL�ALANIYYATI �INDAKA, WA�ALAA NIYYATILQAULI KASSIRRI FII ILMIKA, WANQAADA KULLU SYAYIN LI�ADHAMATIKA, WA KHADHA�A KULLU DZI SULTHAANIN LI SULTHAANIKA, WA SHAARAAMRUDDUNYA WAL AKHIRATI KULLUHU BIYADIKA. * *IJ�AL LII MIN KULLI HAMMIN ASHBAHTU AW AMSAIYTU FIIHI FARAJAN WA MAKHRAJAA,* *ALLAHUMMA INNA �AFAWAKA �AN DZUNUUBIY, WA TAJAAWAZAKA �AN KHATHII�ATHIY, WASITRAKA ALAA QABIIHI A�MAALIY, * *ATHMI�NIY �AN AS�ALUKA MAA LAA ASTAWJIBUHU MINKA MIMMA QASHHARTU FIIHI,AD�UUKA AAMINAN, WA AS�ALUKA MUSTA�ANISAA. WA INNAKALMUHSINU ILAYYA, WAANALMUSII�I ILAA NAFSIY FIIMA BAYNIY WA BAINAKA, TATAWADDADUU ILAYYABINI�MATIKA, WA ATABAGGHADHU ILAIKA BILMA�ASHIY, WALAKINNATTSIQATA BIKAHAMALATNIY ALAL JARAA�ATI �ALAIKA, FA�UD BIFADHLIKA WA IHSAANIKA ALAYYA.INNAKA ANTAT TAWABURRAHIIM ,WA SHALALLAHU ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALIHIWA SHAHBIHI WA SALLIM.*@@@ AJI SAMPURNANE JAYA Oleh Taofik Aji Sampurnane Jaya konon merupakan suatu aji kesaktian yang diantara kegunaannya untuk menyempurnakan kesaktian seseorang.orang yang sakti belum tentu dikatakan sempurna kesaktian yang dimilikinya kalau belum memiliki Ajian yang satu ini.kalau dijabarkan maka kata Sampurnane mengandung arti:sempurna,sedangkan kata Jaya mengandung arti:Sakti.jadi kalimat Sampurnane Jaya mengandung arti:sempurnanya kesaktian. Aji Sampurnane Jaya ini kegunaannya sangat banyak,diantaranya yaitu:kewibawaan,kekuatan pukulan,pengasihan,pagar badan.merontokan susuk,untuk kebal strom bila digabungkan dengan aji kubu2,dan masih banyak lagi kegunaannya. menurut dari tutur turun temurun bahwa Aji Sampurnane Jaya adalah ciptaan Sunan Kalijaga.memang dianatara wali sanga,Sunan Kalijaga lah yang banyak menciptakan ilmu/aji kesaktian.bahkan Sunan Kalijaga suka merubah Aji Kesaktian orang hindu menjadi Aji Kesaktian yang bersifat ISLAMI(boleh dimiliki orang islam). untuk mendapatkan kehebatan Aji Sampurnane Jaya ini,dengan cara sebagai berikut: a.dipuasai sunnah 7 hari,puasanya dimulai pada hari kelahiran anda,kalau tidak tahu hari lahir,puasa dimulai hari rabu.buka puasanya tiap-tiap menjelang sholat maghrib,kalau mau berbuka puasa dan juga kalau mau sahur anda boleh makan dan minum apa saja b.sebelum puasa anda mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama,sebaiknya kalau bisa setiap hari selama puasa.dan baca mantera mandi keramasnya dibawah ini sebanyak 3x,inilah manteranya: �BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM NIAT INGSUN AREP NGELAKONI CEGAH DAHAR SRI PUWACI BUDUG BASUH SIRA AJA NGODA MARING INGSUN SIRA TAK NDODOKENA ANA ING PUSERE GUNUNG SEGARA LAMON NJALUK INGSUN WIS KETEMAHAN SIRA TAK BALENI MANING� c.selama anda memuasai Aji Sampurnane Jaya ini,pada tengah malam(pukul 24:00)anda sholat taubat sebanyak 2 rakaat.kemudian anda lanjutkan sholat hajat khusus 4 rakaat,tiap mendapat 2 rakaat anda salam.setelah selesai sholat hajat khusus terus berdoa pada ALLAH mohon padaNYA agar keramatnya Aji Sampurnane Jaya ALLAH masukan kedalam tubuh anda.setelah itu anda silsilah(kirim doa untuk arwah)dilanjutkan mewiridkan Aji Sampurnane Jaya semampu anda.semakin banyak semakin bagus.tiap-tiap mendapatkan 7x bacaan,anda berdoa agar anda dapat keramatnya Aji ini.perlu diketahui,setiap anda membaca mantera Aji Sampurnane Jaya ini setiap mendapat 1x bacaan anda tahan nafas,terus pukulkan tangan kanan anda kebumi sebanyak 3x,bila anda berdiri,gunakan kaki kanan anda untuk menjejak bumi sebanyak 3x. d.selama anda puasa,setelah selesai sholat 5 waktu mantera Aji Sampurnane Jaya ini anda baca 7x.kemudian anda berdoa agar mendapat keramat Aji ini. mantera Aji Sampurnane Jaya: �BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM NIAT INGSUN NGUCAPAKEN SAMPURNANE JAYA GENI SUKMA ALLAH WAJA WESI SUKMA ALLAH RONGRONG GODONGAN SUKMA ALLAH AMIS BACIN SUKMA ALLAH REGEDENG MILI SUKMA ALLAH SEDAYANA SUKMA ALLAH NUR PUTIH PANGAPURA NUR ABANG PANGAPURA NUR KUNING PANGAPURA NUR IRENG PANGAPURA NUR DADU PANGAPURA NUR DAT SAMPURNANE JAYA EMBAH SUNAN KALIJAGA EMBAH SUNAN KALI AMPEL EMBAH SULTHON EMBAH SURO EMBAH PANGGUNG EMBAH GUNUNG JATI PARA WALI PEDALEMAN CIREBON PATANG PULUH WALI SANGA SELINGKUNGAN KULA NYUWUN SEPENYUWUN KULA NYUWUN DIIJABAH KULA NYUWUN SEPENYUWUN KULA NYUWUN DISUKANI PARA MALAIKAT AWAS AJA PADA KELIWAT LAN AJA PADA KETINGGALAN SAKING KERSANING ALLAH TA�ALA� nb:selama anda mewiridkan mantera Aji Sampurnane Jaya ini baik selama anda puasa atau selesai puasa,setiap mendapatkan 1x bacaan anda tahan napas,terus pukulkan tangan kanan anda kebumi sebanyak 3x,kalau anda berdiri,gunakan kaki kanan untuk menjejak bumi sebanyak 3x.bila anda ingin aji ini bertahan dan makin kuat daya nya bacalah mantera ini setelah selesai sholat 5 waktu sebanyak 3x saja. untuk menggunakan ilmu/aji ini,anda gantilah kalimat:�kula nyuwun sepenyuwun kula nyuwun diijabah,kula nyuwun sepenyuwunn kula nyuwun disukani�,dengan apa yang anda inginkan/perlukan pada saat itu,misalkan:�saya minta tubuh saya penuh kewibawaan�.dan hentakan kaki kanan kebumi 3x. @@@ AJI SAHADAT CIREBON Oleh Taofik ([email protected]yahoo.co.id) Aji Sahadat Cirebon adalah salah satu ajian langka yang ada di tanah jawa,aji ini sifatnya seperti sifat mahkluk ghaib/siluman,karena bisa merubah bentuk tubuh dalam pandangan mahluk hidup,dalam istilah suku jawa�mencolo putra mencolo putri�.ajian ini bisa mengelabui penglihatan semua mahluk yang akan mengganggu,merugikan,membahayakan keselamatan anda. keunikan ajian ini terletak pada satu baris manteranya,yaitu:�lumaku pada rupane�yang kalau diartikan dalam bahasa indonesia�berjalan sama rupanya�.makanya tidak heran bila orang yang memiliki ajian in ketika berada di hutan,lalu berpapasan dengan harimau,harimau tersebut melihat orang tadi seperti melihat�rajanya atau ratunya�maka harimau itu akan menjauh.begitu seterusnya,baik didarat,laut dan udara. Aji ini konon ciptaannya Mbah Kuwu Cakra Buwana(Mbah Kuwu Sangkan.Putra dari Sri Maha Prabu Siliwangi hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang,murid syeh kuro. antara lain kegunaan dari Aji Sahadat Cirebon adalah sebagai berikut: 1.bila anda bertemu dengan musuh yang dapat merubah dirinya menjadi raksasa dalam pandangan anda(seperti aji tiwik rama miliknya Prabu Kresna dalam cerita pewayangan).dengan membaca Aji Sahadat Cirebon secara khusuk,mohon pertolongan pada ALLAH.insya ALLAH musuh akan ketakutan sendiri melihat tubuh anda seakan-akan jadi raksasa melebihi dirinya yang jadi raksasa. 2.bila anda masuk kedalam hutan bacalah aji ini sebanyak 7x dan bertemu segala hewan berbahaya seperti harimau,ular atau hewan berbahaya lainnya,insya ALLAH,akan selamat. 3.bila melewati tempat angker,bacalah mantera sebanyak 7x,bila di tempat itu ada mahluk ghaibnya,maka mahluk ghaib itu akan melihat kita seperti raja atau ratunya,dan tidak akan mengganggu. Intinya adalah setiap mahluk yang mengganggu akan melihat kita seperti raja atau ratunya. Untuk memperoleh kehebatan Aji Sahadat Cirebon ini, caranya sebagai berikut: a.puasa sunnah 7 hari,puasanya dimulai pada hari kelahiran anda,bila tidak tahu hari lahir anda.puasa pada hari rabu,buka puasa tiap-tiap menjelang sholat maghrib,kalau mau berbuka dan mau sahur anda boleh makan apa saja. b.sebelum puasa anda mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama,sebaiknya kalau bisa setiap hari mandi keramas selama puasa.dan membaca mantera mandi keramas sebanyak 3x,inilah mantera mandi keramas: �BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM NIAT INGSUN AREPNGELAKONI CEGAH DAHAR SRI PUWACI BUDUG BASUH SIRA AJA NGODA MARING INGSUN SIRA TAK NDODOKENA ANA ING PUSERE GUNUNG SEGARA LAMON NJALUK INGSUN WIS KETEMAHAN SIRA TAK BALENI MANING� c.selama anda memuasai aji ini,pada tengah malam(pukul 24:00)anda sholat taubat sebanyak 2 rakaat.kemudian lanjutkan dengan sholat hajat khusus sebanyak 4 rakaat,tiap mendapat 2 rakaat,anda salam.setelah anda selesai sholat hajat khusus lalu anda berdoa pada ALLAH,mohon agar mendapat keramatnya Aji Sahadat Cirebon. d.selama anda puasa,setelah sholat lima waktu baca mantera dibawah ini sebanyak 7x,dan memohan agar ALLAH memasukan keramat AJI ini ketubuh anda inilah manteranya: �BISMILLAAHIRROHAMAANIRROHIM ASHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAH WA ASHADU ANNA MUHAMADURASULULLAH SADAT KENCANA KURUNGAN EMAS KULIT JATI JATI SUKMA SUKMA DINAWA MATI SIR MATA ANA KANG KARI SUKMA ILANG JIWA ILANG LUMAKU PADA RUPANE KHUSUSON ILAA RUUHI MBAH KUWU CAKRA BUANA WALIYULLAH YANG ADA DI CIREBON GIRANG SYAIUN LILLAAHI LAHUMUL FATIHAH,BACA ALFATIHAH SEBANYAK 1X DAT LAP ILANG MUSNAH TANPA KRANA� e.dan bila mau di gunakan,setelah anda membaca manteranya sebanyak 7x terus anda berkata:�MBAH KUWU CAKRA BUANA DI CEREBON GIRANG,SAYA MINTA KERAMATNYA AJI SAHADAT CIREBON YANG MBAH MILIKI�,terus tahan napas,kemudian kaki kanan anda jejakkan kebumi 3x sambil dalam hati berkata�ALLAHU AKBAR,ALAHU AKBAR,ALLAHU AKBAR� kalau aji ini hendak di wariskan,harus pada hari jum�at(pagi,siang sore,malam) nb:bila anda mau menajamkan ajian ini,bacalah manteranya 3x setelah sholat lima waktu. dan bila mau mengobati orang yang kesurupan,caranya;anda baca mantera sahadat cirebon sebanyak 7x.tiap-tiap mendapat 1x bacaan ditambahi mantera dibawah ini,inilah manteranya: �BISMILLARHIRROHMAANIRROHIIM JIN SETAN DAMYANG MERKAYANGAN IKI DUDU PANGGONAN SIRA PANGGONAN SIRA NING ALAS GUNG LIWANG LIWUNG SIRA AGE NYINGKIRA LAMON BELI NYINGKIR TAK TUTURAKEN NING SYANGHYANG WENANG� kemudian tiupkan ke air putih dalam gelas,setelah mendapat 7x bacaan,air tadi minum(jangan ditelan)lalu semburkan kepada orang yang kesurupan tadi.atas ijin ALLLAH sembuh.

0 komentar:

Post a Comment