KEUTAMAAN AKHIR SURAT AL – HASYR

ANONIM Assalamua�alaikum wr.wb. Ini ada artikel mungkin berguna bagi kampus wong alus, atau bisa dijadikan koleksi. Mungkin para pembaca banyak sudah tahu tentang artikel ini. Berkata Sya�labi dari Anas RA sesungguhnya Rasulullah saw berkata : Barang siapa membaca beberapa ayat terakhir surat Al Hasyr (Lau anzalnaa ���sampai selesai) maka jika ia mati Dari Turmudzi dariHadits Ma�qol bin Yasar RA dari Rosulullah saw berkata � Barang siapa membaca saat pagi 3 ayat terakhir dari surat Al Hasyr maka Allah mewakilkan kepadanya 70.000 malaikat yang mendoakan keselamatan baginya hingga sore datang, jika ia mati waktu siang itu maka matilah ia dalam keadaan syahid dan barang siapa yang membacanya sore hari maka ia juga dalam keadaan seperti itu hingga pagi. (matil dalam keadaan syahid). � Ada juga yang menambahkan sebelum membacanya supaya membaca taawudz Audzu billahis samii�il aliimi minasy-syaithoonir rojiim � Masih banyak hadits yang menerangkan keutamaan ayat ayat terakhir surat Al Hasyr ini � Dinukilkan dari kitab klasik Khozinatul asror. � Baca tiap selesai sholat shubuh dan maghrib 1 kali � Jika ada sesepuh yang tahu monggo di share tentang manfaat dan tata caranya.. Ini adalah surat al Hasyr yang dimaksud:

0 komentar:

Post a Comment