Ismul A’dhoom

Pangeran Sukemilung Assalamu�alaikum wr wb kepada semua santri di kampus ini�.salam ta�dhim saya kepada semua Sesepuh dan Pengampuh serta para sahabat terbaik dimana pun saat ini kalian berada� Inilah Ismul A�dhoom yang terdapat di 6 awal surat Al-Haddid dan ayat terakhir surah Al-Hasyiir. Seperti inilah saya menutup semua amalan dan doa-doa saya. Inilah pengetahuan berharga yang di tinggalkan oleh para Imam dan Aulia Allah untuk kita. Maka pergunakanlah dia dengan sebaiknya. Ketahuilah riwayat yang menyertai doa ini, disebutkan oleh An-Nabi SAW � siapa saja yang membaca doa ini Walaupun seandainya yang diminta adalah agar mayat hidup kembali, niscaya Allah akan menghidupkan mayat itu kembali.� Jika kau ingin meyakini dirimu akan keterangan ini maka bukalah doa itu di dalam kitab AL-QIRTHAS, syarah Ratib Al-Attos � Habib Ali bin Hasan Al-Attos, shahib Masyhad Bahrain. Jika kau ingin menjadikannya wirid tetapmu maka bacalah setiap malam 41x dan doanya 3x. Dan selanjutnya saat kau akan menggunakan doa ini, selipkan saja di antara doamu. Yaqinlah�bahwasanya apa yang kau inginkan akan kau dapatkan dengan segera. Beginilah cara membaca doa Ismul A�dhom itu : Fatehah khusus kepada : � Nabi Al� A�dhoom Sayyidina Muhammad bin Abdillah SAW. � Sayyidina Al-Imam Masyriq wal Maghrib Ali bin Abi Tholib � Sayyidina Al-Imam Albarra� bin Azib � Sayyidina Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attos, Shohib Mayhad Bahrain � Sayyidina Al-Imam Al-Haber Al-Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil-faqih � Sayyidina Al-Imam Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bil Faqih � Syeikhina Al-Habib Muhammad Al-Jawad bin Ali Syahab � Syeikhina wa mursyidina wa murobbi ruuhina wa jasadina Asy-Syekh KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani. Bismillahir rahmannir rahiim� Sabbaha lillahi maa fis-samawaati wal ardhi wa huwal �azizul hakim. Lahu mulkus-samawaati wal ardhi yuhyi wa yumiitu wa huwa �alaa kulli syai-in qodiir.huwal awwalu wal akhiru wadh-dhohiiru wal bathiinu wa huwa bi kulli syai-in �aliim. Huwal-ladzi kholaqos-samawaati wal ardho fis-sittati ayyamin tsummas-tawaa �alal �arsyi ya�lamu maa yaliju fil-ardhi wamaa yakhruju minhaa wamaa yanzilu minas-samaa-i wamaa ya�ruju fiihaa wahuwa ma�akum aina maa kuntum wallahu bimaa ta�maluuna bashiiro. Lahu mulkus-samawaati wal ardhi wa ilallahi turja�ul umuuru. Yulijul laila fin-nahaari wa yulijun-nahaaro fil-laili wahuwa �alimuun bi dzatris-shuduuri.huwallahul ladzi laa ilaha illa huwa �aalimul ghoibi wasy-syahaadati huwar-rohmaanur rohiim. Huwallahul ladzi laa ilaha illa huwal malikul quddusus-salaamul mukminul muhaimiinul �aziizul jabbaarul mutakkabbiiru subhaanallahi �amma yusyrikuun.huwallahul kholiqul baari-ul mushowwiru lahul asmaa-ul husna yusabbihu lahu maa fiis-samawaati wal ardhi wahuwal �azizul hakiimu. 41 x Sesudah itu ucapkan doa ini : Allahumma Yaa Man Huwa Hakadzaa Wa Laa Yajaalu Hakaadzaa Wa Laisa Hakaadzaa Ahadun Ghoiruhu As-Aluka An Taf�ala Lii�..( sebutkan niat / hajat kita ) 3x. Arti doa diatas : Yaa Allah, wahai siapa yang keadaannya demikian ( yang tersebut di ayat diatas ) dan DIA selamanya keadaannya demikian dan tidak ada seorangpun yang demikian keadaannya ( yang tersebut di ayat diatas dan mempunyai sifat-sifat seperti disebut ayat diatas )aku meminta kepada-MU agar Engkau melakukan untukku�..( sebutkan hajatnya ) Demikianlah cara itu selesai dengan sempurna kami tuliskan untukmu. Jika kau menemukan kesulitan dalam membacanya, carilah doa itu dikitab yang saya maksudkan. Jagalah istiqomahmu dan jangan kau berputus asa.Yakinlah kau akan mendapatkan hasil yang menakjubkan yang kau sendiri tidak akan pernah menyangkanya. Semoga pintu keberkahan akan terbuka untukmu, sebagaimana harapan kami. Untuk itu sertakanlah kami didalam setiap doa-doamu. Barakallah�.Jazakumullah bi ahsanil jaza. Footnote : Salam saya buat Abangda Sanjaya, Adinda Taufiq di medan, dan Adinda Ari di Cilacap serta untuk Sahabat terbaik saya Muhammad Yinyang�Let�s we be winner together

0 komentar:

Post a Comment