ILMU GERAK KHODAM

KI KERTAPATI / RSA Assalamu�alaikum wr,wb santri KOS yang kami mulyakan�izinkan kami berbagi sedikit suatu simpanan yang kami punya. Kami hanya ingin berbagi dan menambah perbendaharaan ke ilmuan di KOS.Apa yang kami punya hanyalah sekelumit dari luasnya Ilmu Allah. Harapan kami, semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat sedulur semua.Dengan ke ikhlasan hati dan ketekunan, Insya Allah kita akan dapat memetik manfaat dari wiridan yang kita istiqomahkan.Kami ijazahkan wirid ini dengan ikhlas hati kepada sedulur di KOS dan semua kaum muslimin pada umumnya.Amiin� Dimulai dari membaca Tawasul. FatehahTawasul Al-fatehah�.( niat )�.nuhdihaa ila hadroti Sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah wa azwajihi wa dzuriyyatihi wa ahli baitihi wa sa-iril anbiyai wal mursaliina.wa ila kulli minhum was-shohabati ajma�iin. Tsumma nuhdi tsawabaha ila khodimil yaumi ,tsumaa ila arwahil malaikatil muqorrobiin tsumma illa arwahil rijalil ghoib ainama kaanuu hallats arwahahum min masyariqil ardhi ila maghooribiha wa bahriha.Tsumma ila ruhi Sayyidina Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa,Wa sayyidina Al-Faqihul Muqoddam Muhammad bin Ali Ba�alawi ,wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Asseqaf, wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shohibur Ratib,wal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin,Tsumma ila Ruhi Al-Ustadz Ahmad bin Alwi Bahsin,tsumma ila ruhii�( tambahkan dengan nama yang kita inginkan ) Tsumma ilaa arwahi amwaatana khossoh wa amwatil muslimina wal muslimati �ammah bi annallaha ya taghosy-syahum bir-rohmati wal maghfiroti wa yusakkinuhumul jannah ,asta�iinu min barokatiha bi annallaha yuballighu maqoshidana wayuqdho hajatana wa yaktubus salamata �alaina min syarril jinni wal insi waman arodana bi suu�in wa ila hadrotin nabi Muhammadin SAW,bisirril fatehah�. Artinya : � Alfatihah�(niat)�kehadirat sayyidina kekasih kami Rasulullah Muhammad SAW bin Abdillah, dan kepada istri-istri beliau, dan anak keturunanya serta seluruh keluarganya dan kepada para Nabi dan Rasul dan semua keluarga mereka dan semua shahabat-shahabatnya.Kemudian ditujukan kepada semua Malaikat yang menjaga hari, dan kepada semua Malaikat yang dekat kedudukannya kepada Allah, kemudian kepada semua Rijal Ghoib dimanapun berada baik yang berada disebelah timur bumi sampai sebelah barat, baik dilautan maupun didaratan. Kemudian kehadirat Pemimpin kami Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, juga kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba �Alawi, kepada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asseqaf, dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur Ratib, juga untuk Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Kemudian kepada kehadirat Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin. Kemudian juga kepada ��������( sebut nama yang ingin di Fatehai ). Al-Fatihah khusus kepada semua mereka yang wafat dari orang-orang muslim seluruhnya, Sesungguhnya Allah menolong mereka dengan Rahmat dan Ampunan dan menempatkan mereka di surga dengan rahmatNYA.Aku meminta pertolongan dengan sebab keberkahan Alfatihah dan mereka yang tersebut karena sesungguhnya Allah menyampaikan maksud kami dan mengabulkan hajat kami serta memberikan keselamatan atas kami dari kejelekan jin dan manusia serta orang-orang yang berniat jelek pada kami.Dan kehadirat Nabi Muhammad SAW. AlFatihah Fatihah ini dari orangtua tua tercinta Sayyid Ahmad bin Alwi Bahsin, kemudian di Ijazahkan kepada anaknya Sayyid Ali bin Ahmad bin Alwi Bahsin, Palembang. Ini redaksi Ilmu Gerak Khodam Bismillahirrahmannirrahiim Asyhaduan laa ilaha ilallah wa Asyhaduanna muhammadur Rasulullah Ya Allah Maha Suci Allah Serahkanlah diriku atas pimpinan Allah berilah aku kebesaran-MU, aku ingin jadi orang yang benar. Berilah gerak kekuasaan yang tidak disengaja,gerak�gerak�gerak� laa ilaha ilallah muhammadur rasulullah Bismillahirrahmannirrahiim Asyhaduan laa ilaha ilallah wa Asyhaduanna muhammadur Rasulullah Ya Allah Maha Suci Allah. Tunjukkanlah dosa-dosaku,aku bertobat laa ilaha ilallah muhammadur Rasulullah Kaifiatu �amal : Tahap pertama dibaca sebanyaknya ba�da sholat dalam keadaan posisi masih duduk bersila.Sampai terasa ada energy yang datang dan masuk kebadan kita. Ikuti saja gerakannya.Lakukan rutin minimal seminggu pertama.Setelah itu di rutinkan atau di istiqomahkan setiap malam ba�da isya atau tengah malam. Faedahnya : Jika telah menguasai ilmu ini,Insya Allah mempunyai khodam pendamping pribadi.Dan mampu berkomunikasi dengan Ruhaniah / Ghoib serta mampu melihat mereka. Ilmu ini juga bisa menjadi pagar ghaib bagi sipengamalnya. Akan ada bisikan / hawatif dari ghaib tersebut untuk suatu urusan yang kita lakukan.( Dimohon agar lebih selektif dan bijaksana menyikapi hawatif ini ) Peringatan Pantangan ilmu ini jangan sampai terjerumus kedalam MOLIMO,karena akan mengakibatkan Ghaib yang menjadi pendamping kita akan lari dan hilang. Keanehan ilmu ini antara lain jika sipemakai /sipengamal terjerumus ke dalam MOLIMO maka secara otomatis Ghaib tadi akan memberikan hukuman / teguran dengan cara : saat kita melatih gerakan, maka secara otomatis ghaib tadi akan menghantam bagian dari badan kita yg terlibat MOLIMO tadi. Bagi yang mengamalkan ilmu ini dengan syarat Islam dan taat menjalankan perintah serta menjauhi larangan-larangan Allah SWT,serta bersifat rendah diri. ===Tammat Ijazah ===

0 komentar:

Post a Comment