IJAZAH SEMPURNA ILMU REJEKI 4 TINGKAT

Bismillahirrohmanirrohim. Berikut ini saya ijasahkan ilmu rezeki 4 tingkat dengan hak dan sempurna. Semoga dengan doa-doa ini, Allah SWT memberikan kemudahan rejeki yang terus mengalir dan barokah kepada kita. Amin. Berikut tata caranya: Amalkan dalam kondisi wudhu. Bila batal maka berwudhu lagi. Gunakan pakaian putih bersih menggunakan wewangian. Mulailah riyadhoh ditempat yang bersih pula. Tawassul/kirim al fatihah sebagaimana biasanya (kepada Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya) Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tingkat 1 ====INNA HADZA LARIZQUNAMA LAHU MINNAFAD=== 313 x �7 hari �Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.� (Surat 38, Sad: 54). Tingkat 2 ===WAMAN YATTAQILLAHA YAJ�ALLAHU MAKHRAJA. WAYARZUQHU MIN HAITSU LA YAHTASIB=== 313 x 7 barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dikaruniakan-Nya jalan (yang mudah) dan dikaruniakannya rejeki yang tidak terhitung. (surat 65, at Talaq 2-3) Tingkat 3 ===WAZALLALNA �ALAIKUMUL GAMAMA WA ANZALNA �ALAIKUMUL MANNA WASSALWA=== 313 x 7 Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu �manna� dan �salwa�. (surat 2, al Baqarah 57) Tingkat 4 ===WAMAN YATTAQILAHA YAJ�ALLAHU MIN AMRIHI YUSRA=== 313 x 7 Barangsiapa yang bertaqwa, niscaya dijadikan baginya kemudahan dalam urusannya (surat 65 At Talaq 4). Demikian ijasah selesai dan sempurna. Wassalam.

0 komentar:

Post a Comment