HIZIB JA’FAR ASSHODIQ

faisal amri Assalammualaikum eyang samar dan sedulur Kampus orang samar semua. Saya hamba Allah yang dhoif ini mau berbagi sedikit ilmu Allahyang Insya Allah bermanfaat untuk PAGAR GHAIB LAUT UNTUK RUMAH/TEMPAT USAHA.Ilmu ini saya dapatkan dari Kitab �Tajul Muluk� yang diwariskan oleh kakek saya. Cara pengamalannya: 1.Tawassul kepada Nabi Muhammad SAW,Khulafaur Rasyidin,Malaikat Muqarrabin,Syech Abdul Qadir Jaelani Dan Syech Ja�far Asshodiq. 2. Amalkan amalan dibawah ini (Hizib Ja�far Asshodiq) 7x setiap malam di tengah rumah/tempat yang akan di Pagari selama 7 malam berturut-turut. 3. Setelah selesai membaca Hizib tersebut 7x lalu berdo�a kepada Allah agar tampak laut dan sungai yang bergelombang disekitar rumah jika ada orang yang berniat/berbuat jahat. 4. Inilah Hizib yang di baca: �BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.RABBI NAJJINII MINAL QAUMIDZHALIMIN.WAMA ROMAITA IDZ RAMAITA WALAKINNALLAHA ROMA.WALIYUBLIYAL MU�MINIINA MINHU BALA�AN HASANAH.SUMMUN BUKMUN UMYUN FAHUM LAA YAFKOHUUN.SUMMUN BUKMUN UMYUN FAHUM LAA YUBSIRUUN.SUMMUN BUKMUN UMYUN FAHUM LAA YATAKALLAMUUN.SUMMUN BUKMUN UMYUN FAHUM LAA YATAZAKKARUUN. YAA ALLAH YAA RASULULLAH,BI BARAKATI SYECH JA�FAR ASSHODIQ,BI BARAKATI LAA ILAHA ILALLAH MUHAMMAD DURRASULULLAH.� Salah satu syarat orang yang mengamalkan ilmu ini adalah,jika pada pagi hari anda menemukan pencuri linglung berkeliling rumah anda karena tidak dapat menemukan jalan keluar,anda tidak boleh menganiyaya pencuri tersebut,tapi cukup dilepaskan saja dan nasehati.

0 komentar:

Post a Comment