HIZIB AL-JALALAH, Amalan Syaikh Abdul Qodir Al-Jilaniy dan Imam Ahmad Ar-Rifa'iy

iy

?????? ??????? ??????????? ??????????. ????????? ?????? ?????????? ??????? ????????, ??????? ???????, ???? ??????� ?? ?????? ????,� ???????????? ??????? ?????, ????????? ???????? ?????, ????????? ????? ????,� ???? ????????? ????????? ????, ????????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ???????, ???????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ????????????? ?????? ????????? ????? ??????????? ???????� ?????? ???? ????????? ???????????? ???????????, ??????????? ????? ???????? ??????????, ?????? ????????? ???????? ???????????. ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??????????, ???????? ???? ????? ?????????? ????????? ??????? ????? ??????????� ???????????? ??????. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Alloohumma innii as-aluka bisirridz-dzaati, wabidzaatissirri, huwa anta wa anta huwa. Ihtajabtu binuurillaah, wabinuuri �arsyillaah, wabikullismin lillaah, min �aduwwii wa�aduwwillaah, bimi-ati alfi laa haula walaa quwwata illaa billaah. Khatamtu �alaa nafsii wa�alaa ahlii wa�alaa kulli syai-in a�thaaniihi rabbii bikhaatamillaahil manii�illadzii khatama bihii aqthaaras-samaawaati wal ardhi. Wa hasbunalloohu wani�mal wakiil, ni�mal maulaa wani�man-nashiir. Walaa haula walaa quwwata illaa billaahil �aliyyil �azhiim. Washallaloohu �alaa sayyidinaa muhammadin wa�ala aalihii wa shahbihii ajma�iin. Aamiin. �Dengan menyebut asma� Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah! Sungguh aku memohon kepada-Mu dengan perantaraan rahasia Dzat (Engkau) dan Dzat Rahasia (Engkau), Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Aku bertirai dengan Nur Allah, Nur �arasy Allah, dan semua Asma�-Nya Allah, dari musuhku dan musuh Allah, berkat seratus ribu �Laa haula walaa quwwata illaa billaah�. Saya menyetempel diriku, keluargaku dan segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhanku kepadaku dengan setempel Allah yang kuat, yang dengannya Dia menyetempel seluruh wilayah (teritorial) langit dan bumi. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, sebaik-baik Penolong dan sebaik-baik Pembantu. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Semoga rahmat ta�zim dilimpahkan Allah kepada junjungan kita, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya semua. Amin. Penjelasan : Sebelum membaca doa al-Jalalah di atas, terlebih dahulu bacalah ayat : ????????? ????? ???????? ?????????? (450 �) Manfaat doa : untuk penjagaan diri dan mencegah dari berbagai bentuk bahaya (musuh dan sejenisnya), ketakutan atau hal-hal yang menakutkan.

0 komentar:

Post a Comment