DOA SYAIKH ABDUL QADIR JAELANI

Oleh Agus Mustofa RABBI INNII MAGHLUUBUN FAN TASHIR WAJBUR QALBII AL MUNKASI RU WAJMA�SYAMLII AL MUDDATSIRU INNAKA ANTAR RAHMAANUL MUQTA DIRU.WAKFINII YAA KAAFI FA ANAL ABDUL MUF TAQIRU.WA KAFA BILLAAHI WA LIYYAN WA KAFAA BILLAAHI NASHIIRAN.INNASY SYIRKA LA DLULMUN �ADLIIMUN.WA MALLAAHU YURIIDU DLULMUN LIL�IBA DI.FA QUTHI�A DAABIRUL QAUMIL LADZIINA DLALAMU WAL HAMDULILLAAHI RABBIL�AALAMIIN. Penjelasan tentang khasiat DOA SYAIKH ABDUL QADIR JAELANI: Doa ini memiliki khasiat yang mena�jubkan,yaitu barang siapa yang membaca doa ini minimal 7x setelah sholat maghrib dan 7x setelah sholat shubuh, maka Allah SWT akan memberikan perlindungan dari kesusahan, prihatin,serta diluaskan rezqinya. Di samping itu, jika ada orang yang akan berbuat jahat maka tidak akan kesampaian. Kita akan dijauhkan dari musuh,tenung,sihir/santet dan segala perkara yang tidak jelas atas kekuasaan Allah SWT.

0 komentar:

Post a Comment