DOA MOHON KESELAMATAN

Bismillahirrohmanirrohim, sholawat salam dan kesejahteraan� semoga terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. KIta kutip salah satu hadits Qudsi sbb: Tidak ada cara lain yang akan dilakukan oleh hambaku yang ingin bertakarrub (mendekat) kepada-Ku yang lebih Aku sukai dibandingkan dengan melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga Aku menyanyanginya. Jika Aku mencintainnya maka Aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, menjadi mata yang dengannya ia melihat , menjadi mulut yang denganya ia berbicara, menjadi tangan yang dengannya ia memegang. Jika ia berdoa kepada-Ku, Aku niscaya akan mengabulkannya. (Hadits Qudsi). Zikir dan Do�a adalah sarana membangun cinta dengan Allah.Bila kemesraan dengan Allah terjalin maka lahirlah hamba yang selalu mengingat dan diingat Allah. Pada gilirannya Pertolongan akan mudah datang pada diri kita.dan inilah salah satu buah dari zikir dan do�a. Melafalkan al asma�, sifat sifat atau perbuatan Allah dan bermunajat serta taqarub (mendekatkan diri ) KepadaNya adalah termasuk dzikir. Do�a hakekatnya adalah memohon pertolongan melalui nama nama dan sifat sifat Allah yang agung. Asma�ul husna sering disebut agar doa itu terwujud atau untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dunia, akhirat atau persoalan lain. Kandungan dalam doa adalah mengagungkan, memuliakan , mensucikan Allah, tujuannya adalah seperti difirmankan Allah :�Karena itu ingatlah kamu kepadaKU, niscaya AKU ingat kepadamu.� Terkait dengan hal di tas, pada kesempatan kali ini monggo kita bahas doa hizib yg di kalangan ilmu hikmah dikenal dengan hizib salamah. Hizib ini bagus kita amalkan bersama bakda sholat fardhu dengan jumlah bilangan yang bebas. BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. TAHASHONTU BIDZILIZZATI WAL MULKI WAL MALAKUUTI WATASHOMTU BIDZIL QUDROTI WAL QOHHAARI WAL JABARUUTI WATAWAKKALTU ALAL HAYYIL QOYYUUMIL LADZI LAAYANAAMU WALAA YAMUUTU DAKHOLTU FII HIRNILLAAHI WADAKHOLTU FII HIFDHILLAAHI WADAKHOLTU FII AMAANILLAAHI NASHRUN MINALLAAHI WA FATHUN QORIIBUN WABASY SYIRIL MUKMINIINA BIHAQQI KAAF HAA YAA AIN SHOOD KUFIITU WABI HAQQI HAA MIM AIN SIIN QOOF HUMIITU WABI LAAHAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHIL ALIYYIL ADZIIM NUSHIRTU LAA ILAAHA ILLALLAAH MUHAMMAD RASULULLOHI WA SHOLLALLAHU ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALAA ALIHI WASHOHBIHII WASSALAM
(Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku peliharakan diri dengan kemuliaan Raja di Raja. Dan aku jagakan diri dengan kekuasaan dan keperkasaanNya. Dan aku serahkan diri kepada Dzat yang Maha Hidup dan yang berdiri yaitu yang tidak tidur dan tidak mati. Aku masuk dalam penjagaan Allah. Dan aku masuk dalam pengawasan Allah. Dan aku masuk dalam kedamaian Allah. Pertolongan Allah itu akan terbuka dengan dekat kepada manusia yang mu�min. Dengan haqnya� KAAF HAA YAA AIN SHOOD cukupkan aku. Dengan haknya HAA MIM AIN SIIN QOOF jagakan aku. Dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tolonglah aku. Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasululloh. Semoga melimpahkan sholawat dan salam kepada pimpinan kami Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya).
Terima kasih. Silahkan bagi yang� mau menambahkan dan silahkan bagi yang ingin mengamalkan. salam paseduluran.Hormat saya

0 komentar:

Post a Comment