DOA MEMOHON PEMELIHARAAN ALLOH

Lang_lang buwana ALLOHUMMA INNI ASALUKA BIWAJHIKAL KARIIMI WAJUDKAL QODIIMI WABISMIKAL �ADZOMI AN TUSHOLLI �ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ANTAGHFIROLANA WALI WALIDAINA WA AULADINA WA IKHWANINA WA AQRIBAINA WA MASYA YIKHINA WA ASHABINA WA AZWAJINA WA ASHDIQOINA WALIMAN AUSHONA BIDDU�A-I WALIMAN AHSANA ILAINA WALIMAN LAHU HAQQUN �ALAINA WALIMAN DHOLAMNAHU AU ASA-NA ILAIHI WA LIJAMII�IL MUSLIMINA WAL MUSLIMATI AL AHYA-I MINHUM WAL AMWATI WA ANTARZUQONA WAIYYAHUM KHOIROYID DUNYA WAL AKHIROTI WA AN TAHFADZONA WA IYYAHUM MIN JAMII�I BALA-ID DUNYA WA AHWALI YAUMIL QIYAMATI WA ANTARZUQONAL ULUUMAN NAFI�ATA WAL A�AMALASH SHOLIHATA WA ANTA�SHIMANA MIN JAMII�IL MA�ASHIDH DHOHIROTI WALBATHINATI WA AN TUSAHHILA LANA RIZQON HALALAN WASI�AN WA AN TAKFRIYANA SYARROL ASYRORI MINAL INSI WALJINNI WADDAWABI. WA GHOIRIHA WA AN TAKHTIMANA WA IYYAHUM BIHUSNIL KHOTIMATI ..AMIN. WASOLLOLLOHU �ALA SAYIDINA MUHAMMADIN WA ALIHI WASHOHBIHI WASALLAM. Siapa sja yg ingin pemeliharaan allah dri rizqi,kselamatn dunia akhrat,kberkahan,dan keiklasan, serta takwa djaln nya ..Silahkn amalkn b�da fardu 3x insya allah manfaatnya bs kta rsakan.

0 komentar:

Post a Comment