ASMA SIRRUL JIBRIL DAN NABI ISA (ISMUL A’ZHOM NABI ISA)

082165400650 Saya ijazahkan ASR JIBRIL (ISMUL A�ZHOM NABI ISA) kepada keluarga besar Kampus Orang samar(yang sudah mendaftar jadi anggota KOS): Diriwayatkan ketika Nabi Isa A.S dikejar-kejar oleh bangsa Yahudi untuk dibunuh datanglah Malaikat Jibril mengajarkan Asma ini kepadanya. Maka setelah Nabi Isa membacanya, dia pun diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Asma ini mula-mula hanya diajarkan oleh Rasulullah kepada Bani Hasyim dan Bani Abdi Manaf. Rasulullah bersabda: berdoalah kalian dengan menggunakan Asma ini. Dengan menggunakan Asma ini, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di dalam Qudrat-NYA bahwa sorang mukmin yang mendoa dengan asma ini akan berbetar seluruh arasy dan tujuh langit. Maka berfirman Allah kepada malaikat, saksikanlah oleh kalian Aku perkenankan doa orang yang berdoa dengan asma ini dan aku beri dia dengan segera ataupun dengan ditunda, baik urusan dunia maupun akhirat. Inilah asma nya: ALLAHUMMA INNI AS�ALUKA BISMIKAL AHADI A�AZZI WA AD�UUKALLAHUMMA BISMIKAL AHADISSHOMADI, WAAD�UUKALLAHUMMA BISMIKAL AZHIIMIL WITRI, WA ADUKALLAHUMMA BISMIKAL KABIIRIL MUTA�ALI, ALLADZI MALA�AL ARKAANA KULLAHA �AN TAKSIFA �ANNI MAA �ASBAHTU WAMAA AMSAITU FIIHI. Yang telah mengetahui asma Jibril ini hendaknya berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan, takut kepada Allah lahir batin. Tidak mendoa untuk kerusakan. Dengan mengetahui Asmaul a�zhom saja sudah merupakan yang terbesar bagi hamba-hamba-NYA. Asma ini diajarkan secara turun menurun dari para wali kepada para murid pilihan. Tawasul dan tata cara laku sama seperti ASR Qur�an. @@@

0 komentar:

Post a Comment