AMALAN KESELAMATAN LAHIR BATIN

Wahyu taqwa

SUBHANA DZIL �IZZATI WAL JABARUUT 313X SELAMA 7 HARI SUBHANA DZIL QUDRATI WAL MALAKUUT 313X SELAMA 7 HARI SUBBUUHUN QUDDUSUN RABBUNA WA RABBUL MALAAIKATI WAR RUUH 313XSELAMA 7 HARI TA�AZZAZTU BIDZIL-�IZZATI WAL JABARUUT, WA TAWAKKALTU �ALAL HAYYIL-LADZII LAA YAMUUT, SYAAHATIL WUJUUHU WA �AMIYATIL-ABSHAARU, WA TAWAKKALTU �ALAL- WAAHIDIL QAHHAAR. 313X SELAMA 7 HARI

�Aku menjadi kuat dengan pertolongan Dzat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Aku berserah diri kepada Dzat yang senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Sungguh buruk wajah-wajah itu dan buta pandangan-pandangan itu. Dan aku berserah diri kepada Dzat yang Maha Tunggal lagi Maha Memaksa�.

Khasiat multifungsi tapi lebih condong untuk kanuragan dan keselamatan tingkat tinggi atau pagaran badan. Jika kita menghadapi orang Dzalim atau bertemu binatang buas, bacalah amalan/doa diatas, yang berasal dari Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani, salah seorang ulama yang masyhur, Insya Allah kita akan selamat, dan orang itu/binatang itu hanya dapat berbicara atau melakukan sesuatu yang baik terhadap kita, tidak dapat membahayakan kita, demikian yang disebutkan dalam kitab �An-Nujum Az-Zahirah�, karya Habib Zein bin Ibrahim bin Semith.

0 komentar:

Post a Comment