AMALAN-AMALAN DALAM WASHIYYATUL MUSTHAFA

Ki Ageng Mantyasih

Allahumma shalli wa sallim �alaa Sayyidina wa maulana muhammadin �Adadama fi �ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulkillahi Bismillah ngawiti anggonku ngaji Kanti nyebut asma Gusti kang suci Allah kang Moho Welas tur Asih Sholawat salam kanggo Nabi kekasih Ikilah wasiyate Kanjeng Nabi Marang shohabate, baginda �Ali Kapetik saking kitab kang mulya Kanti aran washiyatul musthafa Kulo muji ngarsaning Gusti Allah Tawasul marang Kanjeng Rasulullah Fatihah kagem kang nyusun kitab Imam Sya�roni, satunggaling wali quthab Dikisahke ing sawijining dina Marang �Ali, Kanjeng Nabi Ngendika �He Ali, panggonanmu nang sisihku Kayadene, Harun neng sisi Musa� � Temen ingsun, wasiyat marang sliramu, Kanti wasiyat, nek sira iso njogo Mongko siro uripe bakal mulya Mati siro bakale entuk syahid Mbenjang ana ing dina kiamat Gusti Allah bakal mbangkitna siro Wonten ing golongan tiyang kang faqih Ugo wonten golongane ulama.� (Petikan Pembuka Suluk Kamulyan, Ringkasan Washiyatul Musthafa, Ki Ageng Mantyasih) �Barangsiapa memelihara wasiyat-wasiyat Nabi berikut ini, maka akan mendapat hidup yang terpuji, mati dalam keadaan syahid, dan Allah bangkitkan pada hari kiamat sebagai golongan faqih dan alim.� PENDAHULUAN Menjaga makanan, hanya memakan yang halal.� (makanan halal membuat jernihnya agama seseorang, lembutnya hati, dan mudah dikabulkan doanya). Menjauhi perkara syubhat. (makanan yang tidak jelas kehalalannya, membuat samarnya agama seseorang, hatinya menjadi gelap). Tidak memakan yang haram. (makanan yang haram membuat hati mati, agamanya mengambang, lemah keyakinan, Allah menolak doanya, dan sedikit ibadahnya. Apabila Allah murka kepada eseorang, maka Allah memberinya rizki dari harta haram, serta Allah menyuruh syetan untuk menemani orang tersebut, membimbingnya kepada perkara yang haram, membuatnya sibuk dengan urusan dunia, menjauhkan dari agama, dan memudahkan dalam urusan dunia (sehingga ia larut dalam kelalaian)). Allah tidak menerima shalat tanpa wudhu, dan Allah tidak menerima sedekah dengan harta haram. Orang mu�min akan otomatis tambah mendalam ilmu agamanya, selama tidak memakan yang haram. Siapa yang menjauhi ulama, matilah hatinya, serta butalah ia akan mematuhi perintah Allah. Menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. (dalam al Qur�an). WUDLU DAN SHALAT Menyempurnakan wudlu, wudlu separo dari iman, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Setelah membasuh kaki membaca��inna anzalnaahu fie lailatil qadr��sepuluh kali , maka�Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Setelah selesai wudlu, ambil air secukupya, lalu basuh leher dengan dua tangan, dan ucapkanlah��subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an laa ilaaha illa anta, wahdaka laa syarika laka, astaghfiruka wa atuubu ilaika�, lalu melihatlah ke bumi dan ucapkan��asyhadu anna muhammadan �abduka wa rasuuluka�; maka�Allah akan mengampuni segala dosa kecil dan dosa besarnya. Malaikat akan memintakan ampun bagi orang-orang yang selalu dalam keadaan suci (berwudlu/ selalu menjaga wudlu/ selalu dalam keadaan memiliki wudlu; yakni jika batal langsung wudlu lagi). Mandi pada hari jum�ah, maka Allah akan mengampuni dosa antara jum�at tersebut dengan jum�at yang lain, menjadikannya pahala dalam kubur, dan membuat berat timbangan kebaikannya di hari kiamat. Menggunakan siwak, dalam siwak terkandung�dua puluh empat keutamaan dalam agama dan badan. Shalat pada awal waktunya. Shalat pada awal waktu adalah pokok pangkal segala keutamaan dan pokok segala ibadah. Perbanyak dan serakahlah terhadap tujuh hal: shalat jama�ah, mendampingi ulama, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memberi minum orang yang kehausan, mendamaikan perselisihan antar manusia, memulyakan tetangga dan anak yatim. (Jibril menginginkan menjadi manusia karena tujuh hal tersebut). Shalat malamlah meskipun seperti memerah kambing (meski hanya dua raka�at). Orang yang shalat malam�paling bagus (tampan) wajahnya. Shalat malam adalah pengasihan akbar. Ketika akan bertakbir shalat, renggangkan jari-jarimu, dan angkat kedua tangan searah dua pundak. Bersedekaplah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan letakkan di bawah pusar. Jika akan ruku� letakkan dua tanganmu di atas dua lututmu, dan renggangkan jari-jarimu. Bersegeralah menunaikan shalat shubuh dan shalat maghrib (dari tenggelamnya matahari seukuran orang memerah susu kambing). Yang demikian adalah perbuatan para Nabi AS. Shalatlah berjama�ah, pahalanya seperti pahala perjalanan haji dan umrah. Orang yang shalat berjama�ah tanda bahwa ia mukmin yang dicintai Allah, dan orang yang menjauhi shalat jama�ah tanda bahwa ia orang munafiq yang sangat dimurkai Allah. Hamba-hamba yang�paling dicintai Allah, adalah hamba yang sujud seraya membaca,��rabbi inni dholamtu nafsi faghfirlii dzanbi, fa innahu laa yaghfiru dzunuuba illa anta� Hendaklah selalu melakukan sholat dluha, baik ketika dalam perjalanan maupun di rumah. Orang-orang yang selalu melakukan sholat dluha, akan dipanggil dari surga untuk memasuki pintu dluha. Sholat dluha adalah�kewajiban dan kebiasaan yang dilakukan setiap nabi. Kemuliaan seorang mukmin disebabkan oleh empat hal: istri yang cocok, mengerjakan shalat dluha, shalat berjama�ah, dan tetangga yang mencintainya. PUASA Berpuasa ramadhan, menjauhi yang haram, dan menjauhi dusta, maka Allah�ridla�padanya, dan�mewajibkan surga�untuknya. Berpuasa ramadhan, lalu mengikutkan dengan berpuasa enam hari di bulan syawwal, maka Allah mencatat baginya pahala seperti�puasa setahun penuh. SHADAQAH Para auliya tidaklah mendapatkan keluasan rahmat Allah serta keridlaanNya sebab banyaknya ibadah, tetapi para auliya itu mendapatkannya sebabkedermawanan hati�dan�memandang rendah terhadap dunia. Orang dermawan, dekat kepada Allah, dekat kepada rahmatNya, dan jauh dari siksaNya, sedangkan orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatNya, dan dekat kepada siksaNya. Tertulis di pintu surga: �surga diharamkan bagi tiap-tiap orang: yang bakhil, yang menyakitkan hati, dan yang suka mengadu domba.� Surga diciptakan untuk orang bertakwa, sedangkan neraka diciptakan untuk orang yang sombong dan bakhil. Siapa yang melawan hawa nafsu, maka surga tempat kembalinya. Barangsiapa yang mengikuti hawa nafsu maka neraka jahannam tempat kembalinya. Takutlah dengan doanya orang dermawan, karena jika ia tergelincir (berbuat kesalahan) maka Allah akan membimbing tangannya. Siapa yang memberi makan seorang muslim dengan senang hati, maka Allah mencatat baginya�sejuta kebaikan,�menghapus darinya sejuta kejahatan, dan mengangkat baginya�seribu derajat. Cintai saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri. Carilah kebaikan tatkala wajah dalam keadaan berseri-seri, dan muliakan tamu. Jika tamu inggah pada suatu kaum, maka turunlah rizqi bersamanya, dan apabila ia pulang pamit, maka ia membawa dosa-dosa penghuni rumah itu dan menuangkannya di laut. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambar-gambar, patung-patung, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, atau rumah yang tidak dimasuki para tamu. Berbuat baiklah meskipun kepada orang rendah. Siapa orang rendah? Orang yang jika dinasehati tidak mengikuti, jika dilarang tidak mau berhenti, tidak memperhatikan apa-apa yang ia sendiri katakan, dan apa-apa yang dikatakan kepadanya. Sedekah yang dirahasiakan, bisa menghentikan murka Tuhan, menyebabkan berkah dan rizqi yang banyak. Cepat-cepatlah dalam bersedekah, karena bala (bahaya) itu datang sebelum pagi. Sedekah bisa menolak qodlo Allah yang ada di angkasa. Bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik yang dimiliki. Bersedekahlah untuk keluargamu yang telah meninggal. Beramalah dengan ikhlas. Allah hanya menerima amal yang ikhlas karena Allah semata. DOA DAN ZIKIR Doa diantara azan dan iqomah tidak ditolak. Jika berdoa, maka bukalah/ tengadahkan tanganmu antara dadamu, dan jangan engkau angkat tanganmu di atas kepalamu, dan berisyaratlah kepada Allah dengan telunjuk jarimu yang kanan. Jangan keraskan bacaanmu dan doamu ketika orang-orang sedang shalat, karena itu bisa merusak shalat mereka. Siapa yang berzikir sebelum fajar, sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari, maka Allah malu menyiksanya di dalam neraka. Jika selesai shalat shubuh, maka duduklah ditempatmu hingga matahari terbit (untuk berzikir). Yang demikian itu, Allah catat pahalanya seperti�pahala haji dan umrah�atau�memerdekakan budak, atau�sedekah seribu dinar. Bacalah��astaghfirullahal �adhim, lii waliwaalidayya, walijami�il muslimin wal muslimat, wal mu�minin wal mu�minat al ahyaa i minhum wal amwat�, setiap hari 25 kali, maka Allah mencatatkanmu ke dalam golongan�kekasihNya. Bacalah,��laa ilaha illallah, qabla kulli ahadin, laa ilaha illallah ba�da kulli ahadin, laa ilaha illallah� yabqa rabbuna wa yafnaa kulli ahadin.��Setiap hari sepuluh kali, maka�malaikat di langit selalu memohonkan ampun bagimu. Bacalah setiap hari��Allahumma baariklii fil mauti wa fiima ba�dal maut�, maka Allah�tidak akan memperhitungkan apa-apa (kejelekan-kejelekan) yang ia kerjakan di dunia. Bacalah takbir seratus kali sebelum matahari terbit, seratus kali sebelum terbenam, maka Allah catat bagimu pahala�seratus orang yang beribadah�dan seratus orang yang berjuang di jalan Allah. Bacalah shalawat untuk Nabi SAW, seratus kali siang hari, seratus kali malam hari, maka�wajib untukmu mendapat syafa�at Nabi SAW. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan, keluar masjid dahulukan kaki kiri. Tetaplah membaca�Yasin�diwaktu pagi dan sore. Maka kamu�selalu berada dalam lindungan Allah. Bacalah surat�al Hasyr, setiap malam. Maka engkau akan�dijaga dari kejelekan dunia dan akherat. Bacalah surat�al Baqarah�setiap malam jum�at, maka akan tampak bagimu cahaya diantara langit ketujuh sampai ke bawahnya beberapa bumi. Bacalah surat�ad dukhon�dan surat�al mulk�pada malam jum�at, maka Allah mengampuni dosanya, dan dijaga dari siksa kubur. Bacalah akhir surat�al kahfi�ketika berada di ranjang (hendak tidur) maka akan�di beri cahaya dari mulai kepalanya hingga mata kaki. Bacalah surat�at thariq�ketika hendak tidur, maka ditulis�kebaikan sejumlah hitungan bintang-bintang dilangit. Siapa yang membaca surat al mulk dan setelah selesai berdoa:��Allahumma� shimnii bil islam qa�idan wa raaqidan walaa tusymit fiyya �aduwwan walaa haasidan. Allahumma inni a�udzubika min syarri kulli daabbatin anta aakhidzun binaa shiyatihaa wa as alukal khairalladzii biyadik.��Maka Allah akan mencegah dari�sesuatu yang menyusahkan, baik datang dari jin, manusia atau binatang. Jika punya hajat (keinginan), maka bacalah ayat kursy, lalu berdoalah dengan khusyuk seraya berkata:��ya hayyu ya qayyum laa ilaaha illa anta birahmatika astaghits, faghfirlii, wa ashlihli sya�nii, wa farrij hammii.��Maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu dan akan memenuhi kebutuhanmu. Jika sedang terkena masalah atau perkara yang berat maka berdoalah:��subhanaka rabbi laa ilaaha illa anta �alaika tawakkaltu anta rabbil �arsyil adhim�.

0 komentar:

Post a Comment