Agar Diberi Momongan

 
Bagi yang belum punya anak atau momongan, lakukanlah amalan berikut ini agar segera dikaruniai anak. 1. Sebelum bersetubuh, suami istri harus melakukan sholat tahajud dan sholat qabla jima' secara berjamaah. Usai sholat membaca doa berikut ini : "Allaahumma allif baena quluubinaa washlih dzaata baeninaa wahdinaa subulas salaami wa najjinaa minaz zhulumaati ilan nuur. Wa jannibnal fawaahisya maa zahara minhaa wamaa bathan .Wa baarik lanaa fii asmaa'inaa wa abshoorinaa wa quluubunaa wa azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa watub'alaina innaka antat tawwaaburrohim. Robbana hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a'yunin waj'alnaa lilmuttaqiina imaama" 2. Ketika akan bersetubuh membaca : "Allahumma jannibnasy syaithoon wajannibisy syaithoon mimmaa rozaqtana" 3. Tiap kali selesai sholat 5 waktu membaca doa : "Robbi hablii min ladunka dzurriyyatan thoyyibatan innaka samii'ud du'aa" 4. Bersedekah minimal seminggu sekali seikhlasnya. Insya Allah cepat diberikan keturunan.

0 komentar:

Post a Comment